CenyGT szybka edycja cen

Potrzebujesz szybko zmienić wiele cen produktów w Subiekt GT? Zrób to z naszym modułem CenyGT!

Jak to działa

Po pierwsze moduł CenyGT umożliwa prosty eksport wszystkich aktywnych pozycji towarowych z Subiekta GT do pliku w formacie XLS (przycisk Eksport), a dalsza edycja cen odbywa się w programie Microsoft Excel.

Wyeksportowany plik można poddać edycji tak, aby zawierał tylko te pozycje towarowe, które będą miały zmieniane ceny – realizuje się to poprzez usunięcie zbędnych wierszy z arkusza. W ramach edycji cen możliwe jest naniesienie zmian dla maksymalnie 10 standardowych poziomów cen możliwych do zdefiniowania w Subiekt GT (standardowo widoczne są 3 poziomy cen: detaliczna, hurtowa i specjalna).

Przy eksporcie towarów z cenami do edycji jest możliwość zdecydowania o eksporcie pełnej listy towarów, tylko z wybranej grupy towarowej lub posiadających wskazaną cechę.

Edytuj ceny w Excelu

Po zakończeniu edycji  wystarczy  zapisać  zmiany i ponownie  uruchomić  moduł  CenyGT i skorzystać z przycisku Import, aby wskazać plik który zawiera zmodyfikowane ceny. Moduł odczyta wszystkie pozycje towarowe zapisane we wskazanym pliku XLS i zmody-fikuje wpisy w bazie Subiekta GT. Rozwiązanie nie wymaga posiadania licencji na Sferę dla Subiekt GT.

Ograniczenia

  1. Moduł pozwala na edycję maksymalnie 10 poziomów cenowych.
  2. Modyfikacje nazwy produktów w pliku XLS są ignorowane.
  3. Wszelkie zmiany w kolumnie Symbol mogą spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.
  4. Moduł nie pozwala na dodanie nowych pozycji towarowych do bazy Subiekta GT, a nieumiejętne dodanie do arkusza pozycji o symbolu towaru istniejącego w bazie Subiekt GT może spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji eksportu i importu cen. Operacja eksportu zapisuje do pliku pełną listę aktywnych towarów/usług dostępnych w bazie Subiekta, natomiast w przypadku operacji import zmodyfikowanych cen trybie próbnym uwzględniane są zmiany jedynie dla 10 pierwszych pozycji z importowanego pliku. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji eksportu/importu program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. Po wyczerpaniu limitu operacji w trybie próbnym ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Program CenyGT realizuje odczyt danych z kartoteki towarów Subiekta GT w celu ich zapisania w pliku XLS – w  tym  zakresie  jest  100%  bezpieczeństwo  danych  zapisanych w bazie Subiekt GT.

Operacja importu danych dokonuje modyfikacji cen bezpośrednio w bazie Subiekta GT dla produktów identyfikowanych wg wartości pola Symbol (kolumna Symbol) z importowanego arkusza XLS. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

  • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją importu cen
  • postępowanie zgodnie z informacjami wymienionymi w sekcji Ograniczenia,
  • przeprowadzenie testowego eksportu, edycji i importu z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł CenyGT nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kiero- wanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres soft@dbsoft.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 249 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam