Generator PLU i Kodów Kreskowych EAN-13 z dodatkową funkcją

gen_kod_kresk_recznie

Do generatora dodaliśmy funkcję szybkiego przypisania podstawowego kodu kreskowego do wybranego towaru. Wystarczy nacisnąć klawisz F12, a pojawi się okienko do wprowadzenia kodu kreskowego przy pomocy czytnika lub do wprowadzenia z klawiatury. Taki drobiazg ale już ucieszył jednego klienta :-)

Pełny opis modułu i wersja demo na stronie: http://subiekt.pro/dostepne-rozwiazania/edycja-danych/generator-kodow-plu-i-kodow-kreskowych-ean/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wczytywanie faktur z Optimy z nową opcją

optima-nowe

Do naszego modułu wczytującego faktury z programu Optima dodaliśmy opcję umożliwiającą wstawianie usług jednorazowych, zamiast tworzenia nowych kartotek towarowych. Opcja ta działa tylko w wariancie z użyciem Sfery. Pozwoli ona na zapobieganie automatycznemu tworzeniu nowych pozycji w kartotece towarów i będzie sygnałem do sprawdzenia czy nie należy dokonać poprawki w istniejących pozycjach towarowych. Jakie inne nasze moduły faktur powinny mieć taką opcję? Wszystkie nasze moduły faktur są opisane na stronie: http://subiekt.pro/dostepne-rozwiazania/faktury-zakupu-formacie-epp-sfera/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Import z Menedżera Sprzedaży Allegro z parowaniem po sygnaturze

Jakiś czas temu w Menedżerze Sprzedaży Allegro dodało w szablonach aukcji możliwość zdefiniowania sygnatury. Idąc tym tropem przygotowaliśmy modyfikację naszego narzędzia do importu zakupów, aby było możliwe automatyczne wczytywanie towarów do dokumentu ZK zakładając, że użytkownik Menedżera Sprzedaży wprowadzi w pole Sygnatura albo symbol towaru, albo podstawowy kod kreskowy. Dzięki temu będzie możliwość uniknięcia konieczności parowania aukcji z towarami.

imsa

Na razie wersja oficjalna naszego importera nie zawiera jeszcze tej funkcjonalności, ale chętne osoby zapraszamy do kontaktu z nami w razie zainteresowania przetestowaniem tej funkcjonalności.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wysyłka seryjna korespondencji dla eNadawcy

Stack of DIN A5 Envelopes on a white Table

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązanie obsługujące seryjną wysyłkę korespondencji przez Elektronicznego Nadawcę Poczty Polskiej. Przygotowane rozwiązanie działa w ramach naszego modułu dla Subiekta GT i pozwala na szybkie wygenerowanie dla wskazanych dokumentów typu korekta faktury etykiet adresowych niezbędnych do wysyłki tych dokumentów listem poleconym.  Zastanawiamy się nad udostępnieniem tego typu funkcjonalności w standardowej wersji tego modułu, prosimy jednak o ew. informacje na temat przydatności tej funkcjonalności oraz sugestie jakich innych typów dokumentów w Subiekcie mogłaby tego typu funkcjonalność dotyczyć. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer 793 952200 lub mailem na adres biuro@subiekt.pro.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

eNadawca dla Subiekt nexo z dodatkowymi opcjami

Do modułu generowania przesyłek dla Poczty Polskiej, współpracującego z systemem Elektronicznego Nadawcy, wprowadziliśmy kilka usprawnień, które z pewnością ucieszą użytkowników Subiekta nexo. Po pierwsze w widoku listy dokumentów w głównym oknie dodaliśmy kolumnę, w której wyświetlany jest zdefiniowany w dokumencie sposób dostawy. Dodatkowo użytkownik ma możliwość filtrowania dokumentów po sposobie dostawy korzystając z listy Sposób dostawy.

enadawca-dokumenty

Po drugie w oknie ustawień dodaliśmy opcję automatycznego ‚wykrywania’ pobrania na podstawie sposobu dostawy. Działa to w ten sposób, że w momencie kiedy sposób dostawy zawiera słowo ‚pobranie’, to nierozliczona wartość wybranego dokumentu  jest automatycznie wstawiana do okna  definiowania przesyłki jako kwota pobrania.

enadawca-ustawienia

Zachęcamy do zapoznania się w praktyce z działaniem modułu eNadawca dla Subiekt nexo korzystając z wersji demonstracyjnej, która umożliwia wygenerowanie 50 przesyłek. Pełny opis i link do pobrania wersji demo jest dostępny na stronie opisującej to rozwiązanie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Modyfikacja indywidualna modułu Kurier DPD dla Subiekt nexo

Klienci miewają różne potrzeby i wymagania, więc od czasu do czasu tworzymy indywidualne rozwiązania naszych standardowych modułów. W przypadku jednego z naszych klientów korzystających z modułu Kurier dla Subiekt nexo zaistniały potrzeby większych modyfikacji, które po części widać na załączonych zrzutach. W głównym oknie ekranu poszerzona została lista dokumentów o dodatkowe kolumny: sposób dostawy oraz termin realizacji jakże ważny dla klientów korzystających z dokumentów zamówienia od klienta ZK. Co więcej doszła też możliwość filtrowania listy dokumentów po sposobie dostawy oraz terminie realizacji. Te elementy na razie będą dostępne w wariancie indywidualnym.

nexo-dpd-1

W opcji ustawień doszły 2 nowe opcje które są już dostępne w standardowej wersji tego modułu. Są to:

  • możliwość ustawienia aby numer dokumentu na podstawie którego generujemy list – pojawiał się automatycznie jako numer referencyjny przesyłki,
  • możliwość automatycznego ustawiania pobrania w momencie kiedy wybrany na dokumencie sposób dostawy zawiera frazę ‚pobranie’.

nexo-dpd-2

Niewielkim zmianom uległ również wygląd okna w którym definiowane są parametry przesyłki. Tutaj oprócz dodania pola numer referencyjny (dostępny w podstawowej wersji), pojawiła się indywidualna opcja w postaci wypełniania pola zawartość nazwami poszczególnych pozycji z wybranego dokumentu (na dokumencie są pozycje nazwane odpowiednio: ‚towar pierwszy’, ‚druga pozycja towarowa’, ‚trzecia pozycja na dokumencie’) i klient ma możliwość wyedytowania tego pola w czym pomaga dodatkowy licznik znaków pokazujący jak długi jest ciąg wczytany z dokumentu (tutaj mamy ograniczenie do 90 znaków). Opcja wczytywania nazw pozycji z dokumentu jest opcją indywidualną, ale pokazuje że możemy przystosować nasze moduły do bardzo zindywidualizowanego działania.

nexo-dpd-3

Takie indywidualne projekty powodują, że z czasem najbardziej ciekawe i użyteczne dla szerszego grona opcje pojawiają się w kolejnych wersjach naszych rozwiązań poszerzając ich funkcjonalność dla szerszej rzeszy użytkowników.

Jeżeli mają Państwo propozycje zmian, czy dodania ciekawej funkcjonalności (nie musi być to związane z zamówieniem indywidualnej modyfikacji jeżeli uznamy że to ciekawy dodatek), a także w przypadku chęci ułatwienia sobie codziennej pracy poprzez zindywidualizowane rozwiązanie – zapraszamy do kontaktu z nami :-)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przesyłki kurierskie DHL dla Subiekta nexo

snexo-dhl

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym modułem kurierskim dla Subiekta nexo. Opis i wersja demo dostępna na stronie modułu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przyjęcie faktury zakupu z Excela – plik XLS

Na bazie naszych doświadczeń z modułami faktur od różnych wystawców przygotowaliśmy bezpłatny dodatek umożliwiający szybkie przyjęcie dostawy na podstawie danych zapisanych w Excelu. Więcej informacji na stronie poświęconej temu dodatkowi…

xls

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Faktura zakupu z formatowaniem warunkowym

Nasz poprzedni wpis o formatowaniu warunkowym wywołał spore zainteresowanie. Efektem jego jest mi.in. zlecenie od jednego z klientów, który korzysta z naszego modułu do wczytywania faktur Eurocash. Ponieważ w przypadku tego klienta przyjmowane faktury zawierają dużą ilości pozycji, istnieje potrzeba szybkiej weryfikacji wielu pozycji pod kątem wprowadzenia zmian dla nowych pozycji, jak i przeliczenia cen dla pozycji których cena zakupu uległa znaczącej zmianie.

formatowanie_warunkowe_2

Aby uzyskać efekt jak powyżej: czyli na zielono oznaczone nowe pozycje towarowe, a na czerwono zaznaczone pozycje ze zmianą ceny o co najmniej +/-2%, wprowadziliśmy następujące modyfikacje do modułu wczytującego faktury z Eurocash:

  • nowo zakładane pozycje towarowe mają jednostkę miary poprzedzoną znakiem #, co już samo w sobie wyróżnia ją na liście (a dodanie przez formatowanie warunkowe podświetlenia na zielono dodatkowo wyróżnia)
  • pozycje dla których nastąpiła zmiana ceny o co najmniej 2% (w górę lub w dół), mają wpisaną procentowo wartość tej zmiany do pola opisu pozycji (wymagane dodanie do standardowego widoku tej pozycji na liście), a kolejna reguła formatowania warunkowego oznacza te pozycje na czerwono.

W tym wypadku wykorzystane zostały zwykłe warunki formatowania (nie wymagające znajomości budowy bazy SQL), co powinno ułatwić Państwu samodzielne przygotowanie własnych efektów wyróżnienia pozycji na listach.

fw_lista

Dla wyróżnienia pozycji o cenie zmienionej o 2% został wykorzystany warunek pokazany poniżej:

fw_zm2pr

Natomiast dla nowych pozycji warunek został zdefiniowany następująco:

fw_nt

Oczywiście to tylko przykład możliwości zrealizowany na potrzeby naszego klienta, ale pokazuje możliwości zindywidualizowania wyglądu Subiekta w wybranych sytuacjach w celu ułatwienia pracy z programem. Zapraszamy do kontaktu w przypadku potrzeby pomocy w przygotowaniu formatowania indywidualnych list!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Formatowanie warunkowe

Funkcjonalność formatowania warunkowego pozwalająca na ‚uatrakcyjnienie’ wyglądu różnych list w Subiekcie GT dostępna jest od wersji 1.39. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać jak taki drobiazg pozwala poprawić czytelność listy na przykładzie listy w kartotece towarów i usług.

formatowanie-towary

Powyżej widać, że niektóre pozycje pozycje wyróżnione czcionką w kolorze czerwonym, a inne w żółtym. Poniżej wyjaśnimy jak taki efekt uzyskać samodzielnie w Subiekcie GT.

Dostęp do funkcjonalności formatowania warunkowego dla list uzyskujemy z podręcznego menu pod prawym przyciskiem myszy dla wybranej listy – wystarczy wybrać z menu Operacje na liście, a dalej Formatowanie warunkowe. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do okna takiego jak poniżej na kolejnym zrzucie ekranu.

formatowanie-lista

Tutaj widzimy już listę zdefiniowanych formatowań warunkowych – pierwsze z nich odpowiada za oznaczanie pozycji kolorem żółtym, a drugie kolorem czerwonym. Jest jeszcze kolejne, ostatnie na liście formatowanie, które oznacza pozycje na szaro, ale pokazany na początku przykład nie obejmuje akurat pozycji spełniającej warunek tego formatowania.

Na początek zajmijmy się pierwszym formatowaniem o nazwie Towary aktywne poniżej stanu minimalnego korzystającym z warunku zawierającego kod SQL. W celu poprawnego tworzenia tego typu warunku SQL wymagana jest podstawowa znajomość składni SQL oraz dobra znajomość struktury bazy danych z jakiej korzysta Subiekt GT – także na pewno nie każdy użytkownik Subiekta GT jest w stanie samodzielnie stworzyć własne warunki. Samo zdefiniowanie ‚zachowania się’ listy przy spełnieniu warunku jest proste – wystarczy ustawić kolor tła dla danej pozycji (w naszym przypadku zostaje kolor automatyczny, czyli białe tło) oraz kolor użytej czcionki do wyświetlenia wartości danej pozycji (w naszym przypadku kolor czerwony). Można też dodatkowo operować atrybutami czcionki jak pogrubienie, kursywa czy podkreślenie (w naszym przypadku te atrybuty są wyłączone).

formatowanie-sql

Najważniejszym elementem jest jednak warunek jaki decyduje o użyciu tego koloru, czyli zawartość pola Warunek SQL. Pełna jego zawartość wygląda tak:

CASE WHEN (Tw.Dostepne < Tw.tw_StanMin AND Tw.tw_Zablokowany = 0) THEN 1 ELSE 0 END

co tłumacząc na język bardziej przystępny oznacza, że towary dla których ilość dostępna na magazynie (stan minus rezerwacje) jest mniejsza od stanu minimalnego dla danego towaru, będą spełniać ten warunek i zostaną wskutek działania formatowania warunkowego oznaczone na czerwono na liście.

Z kolei w przypadku formatowania o nazwie Towary aktywne blisko stanu minimalnego warunek SQL został zdefiniowany podobnie i ma postać:

CASE WHEN (Tw.Dostepne * 0.75 < Tw.tw_StanMin AND Tw.tw_Zablokowany = 0) THEN 1 ELSE 0 END

który oznacza, że na żółto zostaną oznaczone towary, dla których dostępna ilość ma mniejszy niż 25% stan rezerwy względem stanu minimalnego. Warto zwrócić uwagę, że przy tak zdefiniowanych warunkach, znaczenie ma też kolejność formatowań jaka jest ustawiona na liście.

Oczywiście to tylko przykład możliwości formatowania warunkowego na przykładzie listy towarów. Inne listy dostępne w Subiekcie GT (listy dokumentów, listy kontrahentów, listy towarów wyświetlane przy wystawianiu dokumentu posiadają możliwość zdefiniowania własnych formatowań co pozwala na szeroką indywidualizację wyglądu list tych list, uwzględniając fakt, że formatowania można włączać/wyłączać na poszczególnych stanowiskach (dla poszczególnych użytkowników).

W razie potrzeby wsparcia w przygotowaniu formatowania indywidualnych list – zapraszamy do kontaktu z nami!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj